"Let's your Futures Bright"
News Update

ग्रेडवृद्धि परिक्षामा आवेदन  दिने सम्बन्धि सुचना !!

यस बिध्यालयबाट SEE परिक्षा २०७९ मा सहभागी भएका बिध्यार्थीहरुको प्रकाशित नतिजा अनुसार कम्तिमा दुई बिसयमा समग्रमा ” C” र त्यो भन्दा कम ग्रेड प्राप्त छ्न र यो बर्ष को ग्रेडवृद्धि परिक्षामा आवेदन  दिन चाहने बिध्यार्थी हरुले अनिवार्य रुपमा  मिति २०८० /३ /२४ गते बिध्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन सुचित गरिन्छ।
आबस्यक कागजातहरु:
– SEE २०७९ को प्रबेस पत्र
– २ प्रती pp साइजको फोटो
– तोकिएको सुल्क
साथै ,
अन्य बिध्यर्थीहरुको लागि कक्षा ११ मा भर्ना सुरु भएको समेत जानकारी गरिन्छ ।